Početni Nivo

 

Početni nivo je namijenjen studentima prve godine osnovnih studija.Na online casovima sa mentorom studenti sticu osnovne kompetencije kako da se snadju na tržištu. 1 mjesec obuke minimum + online sertifikat.

Napredni

 

Napredni nivo je namijenjen studentim druge godine osnovnih studija.Na ovom nivou student se blize upoznaje sa tržištem, upoznaje rad kompanije i nacin rada u istoj.2 mjeseca obuke minimum + online sertifikat.

Završni

 

Završni nivo je namijenjen studentima treće godine studija.Student dobija online testove od strane mentora i testira se koliko je osposobljen, upoznaje se sa radom kompanija i obilazi radna mjesta. 3 mjeseca obuke minimum + online sertifikat

Postani Tutor

 

Dvo-mjesečna obuka na kojoj student sa svojim mentorom stiče pedagoške sposobnosti i nacin na koji se treba ophoditi tokom procesa prenosenja znanja.Tutor dobija sertifikat i nakon obuke je spreman da drži online casove ostalim studentima iz razlicitih predmetnih oblasti. + online diploma.

Top